Production of refrigeration, swing and technological doors

Phone

+7 499 322 98 49

Request a call

راجع به شرکت ما

شرکت تولید درب های صنعتی

:شرکت ایربیس از سال 2000 میلادی آغاز به کار کرده و در عرصه تولید درآورده های به شرح ذیل تخصص پیدا کرده است

درب های تکنولوژی (مخصوص بهره برداری در هر زمینه صنایع) و تجهیزات محکم کردن آن ها -

اطاق های منجمد سریع -

Sliding cold room doors Hinged cold room doors Swing doors made of PE 500 Industrial doors Blast-chiller/freezer

متخصصان شرکت ایربیس در مورد به روز کردن ترکیب فرآورده ها ی خود همواره تلاشی میورزند.

تولیدات شرکت 15 سالیست که مورد تقاضای ثابت در سرزمین روسیه قرار گرفته است. سهم شرکت در بازار 30 در سد میباشد.

:شرکت ایربیس امروز دارای خصوصیات خاصی به شرح ذیل است

مساحت بیش از 20000 متر مربع اماکن و محال انباری و تولیدی؛ -

مساحت 1500 متر مربع اماکن و محال دفتری؛ -

تعداد بیش از 1000 نوع درب؛ -

بیش از 200 نفر از همکاران دارای تخصص عالی ؛ -

تعداد 30 دستگاهی دارای ماشین آلات و تجهیزات فن آوری پیشرفته که 10 میلیون دلار قیمت دارد؛ -

وجود شعبه نمایندگیی در 10 منطقه روسیه؛ -

بیش از 300 نفر از نمایندگان بازرگانی مقیم روسیه، قزاقستان و بلاروسی -

Sliding Systems

در سال 2014 میلادی جهت رشد تولید و فروش در بازارهای بین المللی میدان صنعتی جدید به مساحت 2000 متر مربع ساخته و راه اندازی شد.

از بدوآغاز به کار تا به امروز شرکت ما فعالیت خود را از مرحله فروش فرآورده های ساخته شده به مراحل روابط متقابل با تولیدکنندگان سندویچ-پونل ها، درب ها و تخهیزات و ماشین آلات سردکننده گسترش کرده است.

:همکاری متقابل و سازنده می تواند روی چارچوب های زیر قرار داشته شود

تولید لوازمات محکم کردن و مونتاژ و درب های کشویی دارای مرغوبیت عالی مخصوص سردخانه ها؛ -

تحویل دادن مجموعه لوازمات و قطعات ساخته شده مخصوص تولید درب های سردخانه ها و کشویی به محل مونتاژ کردنشان؛ -

.تولید و ساخت فرآورده هایی در محل کارخانه ما تحت تمبر تجارتی تولیدکننده خارجی -

شرکت ما همیشه آماده همکاری و تحقق بخشیدن به برنامه ها و وظایف غیرتمند به منظور تامین پشتیبانی خبره یی از شرکت های ایرانی در عرصه ساختمان و طراحی و مشاوره و هماهنگ کردن روند تولید و توزیع خود به استانداردهای ایرانی است